Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele

Eestisse võivad reisida:

  • Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed. Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte.
  • Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kodanikud ja elanikud ning pikaajalise viisaga isikud ja nende perekonnaliikmed, kui neil ei ole haigustunnuseid. Vaata nimekirja.
  • elanikud, pikaajalist viisat omaval isikul sõltumata nende kodakondsusest, kes saabuvad riiki Euroopa Liidu või Schengeni riigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, kui neil ei ole haigustunnuseid. Vaata eneseisolatsiooni kohustusest vabastatud riikide nimekirju.
  • Alžeeria, Austraalia, Gruusia, Jaapani, Kanada, Maroko, Montenegro, Lõuna-Korea, Rwanda, Serbia, Tai, Tuneesia, Uruguay ja Uus-Meremaa elanikud, kui neil ei ole haigustunnuseid. NB! USA ei ole nimekirjas. Vaata nimekirja.

Eneseisolatsiooni kohustus on kõikidel haigustunnustega isikutel. Haigustunnusteta isikute eneseisolatsiooni kohustus sõltub riigist, kust nad teekonda alustasid või mida nad läbisid. Kui riigist, kust isikud tulevad või mida nad läbisid, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 16, peavad Eestisse jõudes jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.

Isolatsiooni jäämine tähendab seda, et inimene on 14 päeva alates Eestisse saabumisest kohustatud hoiduma hädavajalikest kontaktidest ja võib oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda üksnes arsti juurde minemiseks, toidu, esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks või hädajuhtumil.

Infot riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta uuendatakse igal reedel.

Eri ametkondadest kogutud ülevaatlik teave piiriületuse kohta asub lehel Kriis.ee: https://www.kriis.ee/et/reisimine-riigipiir. Isolatsiooni jäämise otsuseid teeb ja tingimuste kohta infot jagab Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee.