Riigilõiv

Peakonsulaadis saab riigilõivu tasuda vaid pangakaardiga.

Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

TÕENDID
Pereregistri väljatrükk (perekonna sündmuse tõend; rahvastikuregistri väljavõte) $20
Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta $30
Tõend, et isik ei ole kriminaalkorras karistatud $30

 

EESTI PASS
Alla 15-aastastele ja pensionäridele $40
Täiskasvanud  $88

 

ID-KAART
Alla 15-aastastele ja pensionäridele $30
Täiskasvanud $74

 

EESTI PASS ja ID-KAART
Alla 15-aastastele ja pensionäridele $44
Täiskasvanutele $98

 

EESTI PASSi  või  ID-KAARDI VÄLJASTUSKOHA MUUTMINE
Isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmise taotlemine $79

 

DOKUMENTIDE KINNITAMINE
Notariaalne kinnitamine $30

 

DOKUMENTIDE TELLIMINE EESTIST
Perekonnaseisu kordustunnistus, perekonnakirja kinnitatud ärakirja tellimine $30
Arhiiviteatise, arhivaali väljavõte v. ärakiri $49
Tõendi tellimine kodakondsuse puudumise kohta $20
Karistusregistri teatise esmakordne tellimine $20
Dokumendi edastamine välisesinduse kaudu $30

 

ELAMISLOAD
Alla 1-aastase välismaalase tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine  $44
Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine $113
Tähtajalise elamisloa taotluse töötamiseks  läbivaatamine $142
EL kodaniku pereliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamine  $79
Tähtajalise elamisloa taotluse ettevõtluseks läbivaatamine $206
Taotluse Eesti kodanikust abikaasa või Eesti kodanikust lähedase sugulase juurde elama asumiseks  läbivaatamine  $79
Elamisloakaardi taotluse läbi vaatamine  $83
Elamisloakaardi (EL kodaniku pereliige) taotluse läbi vaatamine  $74
Elamisloakaardi (alla 15-a isikud; puudega isikud; üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud; rahvusvahelise kaitse saajad) taotluse läbi vaatamine  $30

 

VIISAD
lühiajaline Schengeni viisa (C) $79
lühiajaline Schengeni viisa (C) 6-11 a taotlejale  $40
EL viisalihtsustuslepingute alusel Albaania, Armeenia, Ažerbaidžaani, Bosnia ja Hertsegovina, Gruusia, Moldova, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia, Ukraina ja Valgevene kodanikele $35
pikaajaline viisa (D) $98