Riigilõiv

Peakonsulaadis saab riigilõivu tasuda vaid pangakaardiga.

Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

TÕENDID
Pereregistri väljatrükk (perekonna sündmuse tõend; rahvastikuregistri väljavõte) $23
Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta $34
Tõend, et isik ei ole kriminaalkorras karistatud $34

 

EESTI PASS
Alla 15-aastastele ja pensionäridele $46
Täiskasvanud  $102

 

ID-KAART
Alla 15-aastastele ja pensionäridele $34
Täiskasvanud $85

 

EESTI PASS ja ID-KAART
Alla 15-aastastele ja pensionäridele $51
Täiskasvanutele $114

 

EESTI PASSi  või  ID-KAARDI VÄLJASTUSKOHA MUUTMINE
Isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmise taotlemine $91

 

DOKUMENTIDE KINNITAMINE
Notariaalne kinnitamine $35

 

DOKUMENTIDE TELLIMINE EESTIST
Perekonnaseisu kordustunnistus, perekonnakirja  kinnitatud ärakirja tellimine $35
Arhiiviteatise, arhivaali väljavõte v. ärakiri $57
Tõendi tellimine kodakondsuse puudumise kohta $23
Karistusregistri teatise esmakordne tellimine $23
Dokumendi edastamine välisesinduse kaudu $34

 

ELAMISLOAD
Alla 1-aastase välismaalase tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine  $51
Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine $131
Tähtajalise elamisloa taotluse töötamiseks  läbivaatamine $165
EL kodaniku pereliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamine  $80
Tähtajalise elamisloa taotluse ettevõtluseks läbivaatamine $238
Taotluse Eesti kodanikust abikaasa või Eesti kodanikust lähedase sugulase juurde elama asumiseks  läbivaatamine  $91
Elamisloakaardi taotluse läbi vaatamine  $97
Elamisloakaardi (EL kodaniku pereliige) taotluse läbi vaatamine  $85
Elamisloakaardi (alla 15-a isikud; puudega isikud; üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud; rahvusvahelise kaitse saajad) taotluse läbi vaatamine  $34

 

VIISAD
lühiajaline Schengeni viisa (C) $91
lühiajaline Schengeni viisa (C) 6-11 a taotlejale  $46
EL viisalihtsustuslepingute alusel Albaania, Armeenia, Bosnia ja Hertsegovina, Gruusia, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina ja Venemaa kodanikele $40
pikaajaline viisa (D) $114