Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

Kui olete riigilõivu tasunud valesti või ettenähtust suuremas summas, on teil õigus taotleda tasutud riigilõivu tagastamist kahe aasta jooksul tasumise päevale järgneva aasta 1. jaanuarist arvates.

Kui riigilõiv on tasutud peakonsulaadile peate enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamiseks esitama peakonsulaadile kirjaliku avalduse aadressil:

  • 101 Natoma street, 3rd floor
    San Francisco, CA 94105
    telephone: +1 415 697 9411
  • või digiallkirjaga e-postil: [email protected]

Kui riigilõiv on tasutud Eesti rahandusministeeriumi kontole (välisministeeriumi viitenumbriga) peate enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamise taotluse esitama välisministeeriumile -vt. lisateave välisministeeriumi veebilehel.