Elamisluba, elamisõigus, elamisloakaart

Elamislubade ja elamisõiguse küsimused kuuluvad Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) pädevusse.

Välisesinduses saab taotleda üksnes esmast tähtajalist elamisluba. Korduvat elamisloakaarti saab taotleda välisesinduses vaid juhul, kui isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht on välisriigis. Määratlemata kodakondsusega inimestel ei ole võimalik elamisloakaarti Eesti Vabariigi välisesinduses taotleda. Elamisloakaardi kättesaamise võimaluste kohta leiab lisainfot PPA kodulehelt.

Euroopa Liidu kodanik taotleb elamisõigust PPA teeninduses (tingimusel, et tema elukoht Eestis on Rahvastikuregistris registreeritud), välisesindusse taotlust esitada ei saa. Välisesinduses saab aga taotleda elamisõigust Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige.

Täpsem info elamislubade, elamisõiguse ning elamisloakaardi kohta on leitav Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel .