Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine lapsele

Kust taotleda välismaal viibides isikut tõendavaid Eesti dokumente kuni 12aastasele lapsele?

 • Posti teel Politsei- ja Piirivalveametist
 • Politsei-ja Piirivalveameti iseteeninduse keskkonnast
 • Eesti Vabariigi peakonsulaadist San Franciscos

Kiireim viis dokumentide taotlemiseks on läbi PPA iseteeninduse keskkonna. Selleks peaks lapsevanemal olema kehtiv ID-kaart, Mobiili-ID või Smart-ID. Iseteeninduse keskkonna kaudu saab taotluse esitada, kui lapse andmed kajastuvad Rahvastikuregistris. Seda saab kontrollida Eesti.ee leheküljelt, logides sisse ja vaadates andmeid rubriigist “Mina ja minu pere”.

Kuidas saada lapse andmed Rahvastikuregistrisse?

Kui soovite taotleda dokumente oma alla 12aastasele lapsele, kelle andmed puuduvad Eesti Rahvastikuregistris, võite peakonsulaadile esitada taotluse lapse sünni kandmiseks Rahvastikuregistrisse. Selleks tuleb isiklikult või posti teel esitada peakonsulaadile lapse sünnitunnistus. Kui see on väljastatud Ameerika Ühendriikides, peab sellel olema apostill. Lisaks peab esitama vanemate passikoopiad. Kui soovite posti teel taotleda passi oma alla 12aastasele lapsele, tuleb postiga edastada ka lapse sünnitunnistus, millel on küljes apostill, ning teise vanema nõusolek. Originaaldokumendid saab tagasi koos väljastatud isikut tõendavate dokumentidega kas välisesindusest või aukonsulilt.

Esmakordsel passi taotlemisel lapsele peakonsulaadis palume selleks eelnevalt broneerida vastuvõtuaeg ja esitada:

 • avaldus, mis on täidetud musta pasta- või tindipliiatsiga trükitähtedes. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi;
 • Eesti kodaniku esmakordse dokumendi taotlemise lisaankeet;
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument. Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:
  • lapsevanema Eesti kodaniku pass või ID-kaart
  • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus);
 • vanemate kehtivad isikut tõendavad fotoga dokumendid (teise kodakondsusjärgse riigi passi olemasolu korral pass)
 • lapse teise vanema kirjalik nõusolek, kui teine lapsevanem ei ole kaasas, ja tema passi koopia
 • lapse sünnitunnistus mõlema vanema nimega
 • riigilõiv (vt. Riigilõivu määrad peakonsulaadis taotlemisel)

Pärast taotluse esitamist saatke lapsest üks värviline digitaalne dokumendifoto aadressile [email protected], kirjutades e-kirja teemareale lapse ees- ja perenime ning isikukoodi (viimase puudumisel sünniaja). Nõudeid dokumendifotole vt Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

Korduva passi taotlemisel peakonsulaadis palume selleks eelnevalt broneerida vastuvõtuaeg ja esitada:

 • avaldus, mis on täidetud musta tindipliiatsiga, eesti või inglise keeles ja trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi;
 • kehtiv isikut tõendav fotoga dokument (pass, viimase puudumisel muu kehtiv isikut tõendav fotoga dokument);
 • kui taotleja isikuandmed on muutunud, tuleb lisaks esitada andmete muutumist tõendav dokument;
 • riigilõivu tasumise maksekinnitus, kui olete selle tasunud enne avalduse esitamist (vt Riigilõivu määrad peakonsulaadis taotlemisel).

Kust on võimalik välismaal viibides dokumendid kätte saada?

Alla 15aastase lapse dokumendi võib vastu võtta üks lapse vanematest või lapse seaduslik esindaja.