Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine Ameerika Ühendriikides

Välismaal saab Eesti passi ja ID-kaarti taotleda

 • Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses
 • posti teel otse Politsei ja Piirivalveametist (taotlus koos lisadokumentidega saata Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt 139, Tallinn 15060, Estonia)
 • Eesti välisesinduses

NB! 06.01.2020 jõustus uus riigilõivuseadus, millega kehtestati riigilõivu erinevad määrad isikut tõendavate dokumentide taotlemisele iseteeninduses, posti teel ja välisesinduses.

Oluliselt soodsam on taotleda Eesti passi ja ID-kaarti iseteenindusest või posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametist. Info iseteeninduses ja posti teel taotlemise korral tasutava riigilõivu kohta on leitav siit.

Kui soovite oma dokumente kätte saada välisesindusest või aukonsulilt, võtab taotluse esitamisest kuni dokumendi saabumiseni välisesindusse umbes 2-3 kuud.

Politsei- ja Piirivalveametist saate uusi dokumente taotleda juhul, kui dokumendi taotlemisel ei ole vaja anda sõrmejälgi:

 • Kui Teie eelmise passi väljastamisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui kuus aastat, saate taotluse esitada iseteeninduses või saata posti teel otse Politsei – ja Piirivalveametile. Biomeetria kehtivust saate kontrollida siit.
 • Kui soovite taotleda ainult ID-kaarti, saate taotluse esitada iseteeninduses või saata posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametile.
 • Kui soovite taotleda passi alla 12aastasele lapsele, saate taotluse esitada iseteeninduses või saata posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametile. NB! Kui Rahvastikuregistris puudub info lapse ja vanema suhte kohta, siis iseteeninduses lapsele dokumenti taotleda ei saa.

Millal on reisidokumentide tellimiseks vajalik broneerida aeg ja tulla isiklikult peakonsulaati?

 • Kui taotlete Eesti passi esimest korda.
 • Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud rohkem kui kuus aastat ja on vaja uuesti anda sõrmejäljed. Biomeetria kehtivust saate kontrollida siit.
 • Kui taotlete passi lapsele, kes on 12aastane või vanem.
 • Kui soovite dokumendi kättesaamiseks teha volituse kellelegi teisele. Volitus tuleb esitada koos dokumenditaotlusega.

Peakonsulaadis dokumenditaotluse esitamiseks tuleb alati eelnevalt broneerida aeg internetis.

Eesti passi taotlemisel peakonsulaadis  palume esitada:

 • avaldus, mis on täidetud musta tindipliiatsiga, eesti või inglise keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi. Juhis avalduse täitmiseks;
 • üks värviline digitaalne dokumendi foto, nõudeid dokumendifotole vt. Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. Digitaalne dokumendifoto saatke pärast välisesindusele taotluse esitamist aadressile [email protected], kirjutades e-kirja teemareale oma ees- ja perenime ning isikukoodi (viimase puudumisel sünniaja). Peakonsulaadis fotosid teha ei saa. Fotosid on võimalik teha ise nutitelefoniga (selfie ei sobi!), palun vaadake juhiseid Politsei- ja Piirivalveameti videoklipist;
 • kehtiv isikut tõendav fotoga dokument (pass, viimase puudumisel muu kehtiv isikut tõendav fotoga dokument);
 • kui taotleja isikuandmed on muutunud, tuleb esitada lisaks andmete muutumist tõendav dokument;
 • riigilõiv (vt Riigilõivu määrad peakonsulaadis taotlemisel).

Esmakordsel passi taotlemisel peakonsulaadis palume esitada:

 • avaldus, mis on täidetud musta tindipliiatsiga, trükitähtedes. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi. Juhis avalduse täitmiseks;
 • Eesti kodaniku esmakordse dokumendi taotlemise lisaankeet;
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument
  • Eesti Vabariigi isikutunnistus ja välispass;  kaitseväetunnistus;  kooli lõputunnistus (märkega Eesti kodanik); riigiametis töötamist tõendavad dokumendid vms.
  • perekonnakirjad. Kodakondsust tõendavaid dokumente on võimalik tellida otse Rahvusarhiivist või peakonsulaadi kaudu. Lähemat infot dokumentide tellimise kohta on võimalik saada peakonsulaadi alamlehelt: dokumendi tellimine.

Esmakordsel passi taotlemisel lapsele peakonsulaadis palume esitada:

 • avaldus, mis on täidetud musta pasta- või tindipliiatsiga trükitähtedes. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi. Juhis avalduse täitmiseks;
 • Eesti kodaniku esmakordse dokumendi taotlemise lisaankeet;
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument. Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:
  • lapsevanema Eesti kodaniku pass või ID-kaart
  • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus).
 • üks värviline digitaalne dokumendi foto, nõudeid dokumendifotole vt. Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. Digitaalne dokumendifoto saatke peale välisesindusele taotluse esitamist aadressil [email protected], kirjutades e-kirja teemareale oma ees- ja perenime ning isikukoodi (viimase puudumisel sünniaja). Peakonsulaadis fotosid teha ei saa. Fotosid on võimalik teha  nutitelefoniga (selfie ei sobi!), palun vaadake juhiseid Politsei- ja Piirivalveameti videoklipist;
 • kehtiv isikut tõendav fotoga dokument (teise kodakondsusjärgse riigi passi olemasolu korral pass);
 • lapse teise vanema kirjalik nõusolek ning kui teine lapsevanem ei ole kaasas, siis tema passi koopia;
 • lapse sünnitunnistus mõlema vanema nimega;
 • riigilõiv (vt. Riigilõivu määrad peakonsulaadis taotlemisel).

Kõik dokumendid, mis on välja antud Ameerika Ühendriikides (näit. sünnitunnistus, abielutunnistus jne), tuleb varustada osariigi sekretäri juures apostilligaApostill on tunnistus, mis kinnitab dokumendi väljastanud isiku allkirja ja pitsati ehtsust. Rohkem teavet apostilli taotlemisest Ameerika Ühendriikides, leiab siit.

Pass väljastatakse isiklikult taotlejale või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale. Alla 15aastase lapse dokumendi võib vastu võtta üks lapse vanematest või lapse seaduslik esindaja.

(täpsem info leitav Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt).