Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

Alates 1. juunist 2024 ei osutata peakonsulaadist San Franciscos konsulaarteenuseid ja konsulaarküsimustes tuleb pöörduda Eesti Vabariigi suursaatkonda Washingtonis või peakonsulaati New Yorgis. Kuni 31. mai 2024 toimuvad konsulaarvastuvõtud San Franciscos teisipäeviti ja neljapäeviti. Vastuvõtule on võimalik registreerida online kalendri kaudu.

Kust taotleda isikut tõendavaid Eesti dokumente välismaal viibides?

 • Posti teel Politsei-ja Piirivalve ametist
 • Politsei- ja Piirivalve iseteeninduskeskkonnast
 • Eesti peakonsulaadist San Franciscos

Kui soovite oma dokumente kätte saada välisesindusest või aukonsulilt, võtab taotluse esitamisest kuni dokumendi saabumiseni välisesindusse umbes 2–3 kuud. Iseteeninduse kaudu edastatud taotluste puhul võib dokumendid kätte saada kiiremini.
Dokumentide taotlemiseks on vajalik tasuda riigilõiv. Riigilõivu määrad sõltuvad taotluse esitamise viisist. Täpsem teave on leitav siit.

Taotlemine Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses

Seda võimalust saab kasutada siis, kui PPA infosüsteemis on taotleja kehtiv sõrmejäljekujutis (kontrollige seda siit) ja teil on võimalik iseteenindusse sisse logida ID-kaardi, Smart-ID või Mobiili-IDga.

Taotlemine posti teel Politsei- ja Piirivalveametist

Seda võimalust saab kasutada siis, kui PPA infosüsteemis on taotleja kehtiv sõrmejäljekujutis (kontrollige seda siit).
Taotlus ja lisadokumendid tuleb saata aadressile:

Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn
Estonia

Kui isikut tõendavad dokumendid on saabunud taotleja poolt valitud väljastuskohta, edastatakse taotlejale e-maili teel teade.

Taotlemine Eesti Vabariigi peakonsulaadis San Franciscos

San Francisco peakonsulaadis dokumenditaotluse esitamiseks tuleb eelnevalt broneerida aeg online kalendri kaudu.

Peakonsulaadis taotlemise võimalust tuleb kasutada, kui:

 • olete vanem kui 12 aastat ja teile ei ole varasemalt väljastatud Eesti passi ega ID-kaarti;
 • PPA infosüsteemis ei ole teie kehtivat sõrmejäljekujutist;
 • teil ei ole võimalik sisse logida PPA iseteenindusse ega saata taotlust posti teel;
 • soovite taotluse esitada välisesinduses;
 • soovite volitada kolmandat isikut oma dokumenti vastu võtma.

Kust on võimalik välismaal viibides dokumendid kätte saada?

Kui soovite, et dokumendid väljastatakse kolmandale isikule, tuleb vastav volitus esitada koos dokumendi taotlusega. Volitust ei ole võimalik hiljem lisada.

Korduva Eesti isikut tõendava dokumendi taotlemisel tuleb esitada:

 • avaldus, mis on täidetud musta tindipliiatsiga, eesti või inglise keeles ja trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi;
 • kehtiv isikut tõendav fotoga dokument (pass, viimase puudumisel muu kehtiv isikut tõendav fotoga dokument);
 • kui taotleja isikuandmed on muutunud, tuleb lisaks esitada andmete muutumist tõendav dokument;
 • riigilõivu tasumise maksekinnitus, kui olete selle tasunud enne avalduse esitamist (vt Riigilõivu määrad peakonsulaadis taotlemisel).

Esmakordsel Eesti isikut tõendava dokumendi taotlemisel peakonsulaadis palume esitada:

 • avaldus, mis on täidetud musta tindipliiatsiga, trükitähtedes, eesti või inglise keeles. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi;
 • Eesti kodaniku esmakordse dokumendi taotlemise lisaankeet;
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument, mis võib olla:
  • Eesti Vabariigi isikutunnistus või välispass, kaitseväetunnistus, kooli lõputunnistus (märkega „Eesti kodanik“), riigiametis töötamist tõendavad dokumendid vms;
  • perekonnakirjad. Kodakondsust tõendavaid dokumente on võimalik tellida otse Rahvusarhiivist või peakonsulaadi kaudu. Rohkem infot dokumentide tellimise kohta on võimalik saada siit: dokumendi tellimine.
 • kehtiv isikut tõendav fotoga dokument (üle 15aastate taotleja puhul teise kodakondsuse olemasolu korral teise kodakondsusjärgse riigi pass);
 • riigilõivu tasumise maksekinnitus, kui olete selle tasunud enne avalduse esitamist (vt. Riigilõivu määrad peakonsulaadis taotlemisel).

Pärast taotluse esitamist saatke üks värviline digitaalne dokumendifoto aadressile [email protected], kirjutades e-kirja teemareale oma ees- ja perenime ning isikukoodi (viimase puudumisel sünniaja). Nõudeid dokumendifotole vt Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

Peakonsulaadis fotosid teha ei saa, aga fotosid on võimalik teha nutitelefoniga. Palun vaadake nutitelefoniga foto tegemise juhiseid Politsei- ja Piirivalveameti videoklipist. Selfie ei vasta nõuetele.

Kõik dokumendid, mis on välja antud Ameerika Ühendriikides (nt. sünnitunnistus, abielutunnistus jne), tuleb varustada osariigi sekretäri juures apostilliga. Apostill on tunnistus, mis kinnitab dokumendi väljastanud isiku allkirja ja pitsati ehtsust. Rohkem teavet apostilli taotlemisest Ameerika Ühendriikides, leiab siit. Teistes riikides välja antud dokumendid võivad vajada legaliseerimist. Rohkem infot leiab siit.

Kellele väljastatakse isikut tõendavad dokumendid?

 • isiklikult taotlejale või dokumendi taotlemisel taotleja poolt volitatud esindajale
 • alla 15aastase lapse dokumendi võib vastu võtta üks lapse vanematest või lapse seaduslik esindaja.

 

Eesti passi ja ID-kaardi taotluse staatust saate kontrollida Politsei ja Piirivalveameti kodulehelt.

Passi kättesaamine DHL-i kulleriga

USA-s on võimalik pass kätte saada DHL-i kullerteenust kasutades. See ei kehti ID-kaardi puhul, mida kulleriga kohale toimetada ei saa ja see tuleb kätte saada välisesindusest või aukonsulilt. DHL-i kasutamise valiku saab teha ainult passi taotlemise käigus ja mitte hiljem. Passi väljastamise positiivse otsuse korral saadetakse taotlejale e-posti teel üksikasjalikud juhised kullerteenuse kohta. Muid kullerfirmasid peale DHLi ei saa kasutada.

Eesti passi kättesaamiseks peab saaja esitama kullerile kehtiva Eesti või USA isikut tõendava dokumendi. Pass antakse üle isiklikult, kättesaamise kohta tuleb anda allkiri. Teist isikut ei ole võimalik volitada teie passi vastu võtma.

Kullerteenuse valiku saab teha iseteeninduses või välisesinduses dokumenditaotluse esitamisel. Taotlusvormi väljale „Kättesaamise koht“ märkige „DHL; USA; postiindeks”. Täpsemat postiaadressi ankeedi selles lahtris ei nõuta ja see lisatakse hilisema kullerteenuse vormistamise käigus. Teenus on tasuline ja tasu makstakse kullerteenuse vormistamisel. USA-s on teenuse maksumus ligikaudu 75 dollarit, olenevalt euro ja dollari vahetuskursist.