Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

Kust taotleda isikut tõendavaid Eesti dokumente välismaal viibides?

 • Posti teel Politsei-ja Piirivalve ametist
 • Politsei- ja Piirivalve iseteeninduskeskkonnast
 • Eesti peakonsulaadist San Franciscos

Kui soovite oma dokumente kätte saada välisesindusest või aukonsulilt, võtab taotluse esitamisest kuni dokumendi saabumiseni välisesindusse umbes 2–3 kuud. Iseteeninduse kaudu edastatud taotluste puhul võib dokumendid kätte saada kiiremini.
Dokumentide taotlemiseks on vajalik tasuda riigilõiv. Riigilõivu määrad sõltuvad taotluse esitamise viisist. Täpsem teave on leitav siit.

Taotlemine Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses

Seda võimalust saab kasutada siis, kui PPA infosüsteemis on taotleja kehtiv sõrmejäljekujutis (kontrollige seda siit) ja teil on võimalik iseteenindusse sisse logida ID-kaardi, Smart-ID või Mobiili-IDga.

Taotlemine posti teel Politsei- ja Piirivalveametist

Seda võimalust saab kasutada siis, kui PPA infosüsteemis on taotleja kehtiv sõrmejäljekujutis (kontrollige seda siit).
Taotlus ja lisadokumendid tuleb saata aadressile:

Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn
Estonia

Kui isikut tõendavad dokumendid on saabunud taotleja poolt valitud väljastuskohta, edastatakse taotlejale e-maili teel teade.

Taotlemine Eesti Vabariigi peakonsulaadis San Franciscos

San Francisco peakonsulaadis dokumenditaotluse esitamiseks tuleb eelnevalt broneerida aeg online kalendri kaudu.

Peakonsulaadis taotlemise võimalust tuleb kasutada, kui:

 • olete vanem kui 12 aastat ja teile ei ole varasemalt väljastatud Eesti passi ega ID-kaarti;
 • PPA infosüsteemis ei ole teie kehtivat sõrmejäljekujutist;
 • teil ei ole võimalik sisse logida PPA iseteenindusse ega saata taotlust posti teel;
 • soovite taotluse esitada välisesinduses;
 • soovite volitada kolmandat isikut oma dokumenti vastu võtma.

Kust on võimalik välismaal viibides dokumendid kätte saada?

 • Eesti välisesindusest. Ameerika Ühendriikides asuvad Eesti välisesindused San Franciscos, New Yorkis ja Washington D.C.s;
 • Politsei- ja Piirivalveameti Eesti esindusest;
 • Eesti aukonsulilt. Ameerika Ühendriikides tegutseb 14 Eesti aukonsulit. NB! Aukonsul ei saa väljastada dokumente Kentuckys ja Ohios;
 • Posti teel. Kui olete tellinud oma passi väljastamiseks San Franciscos, Los Angeleses, San Diegos, Seattle’is või Phoenixis, pakub peakonsulaat San Franciscos teile võimalust saada pass kätte posti teel (üksikasjad edastatakse e-kirja teel). Kui olete tellinud nii passi kui ka ID-kaardi, tuleb tähele panna, et posti teel on võimalik saata ainult passi. ID-kaardi kättesaamiseks on vajalik kohale minna välisesindusse või aukonsuli juurde. Posti teel taotletud dokumentidele tuleb järele minna välisesindusse või aukonsuli juurde.

Kui soovite, et dokumendid väljastatakse kolmandale isikule, tuleb vastav volitus esitada koos dokumendi taotlusega. Volitust ei ole võimalik hiljem lisada.

Korduva Eesti isikut tõendava dokumendi taotlemisel tuleb esitada:

 • avaldus, mis on täidetud musta tindipliiatsiga, eesti või inglise keeles ja trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi;
 • kehtiv isikut tõendav fotoga dokument (pass, viimase puudumisel muu kehtiv isikut tõendav fotoga dokument);
 • kui taotleja isikuandmed on muutunud, tuleb lisaks esitada andmete muutumist tõendav dokument;
 • riigilõivu tasumise maksekinnitus, kui olete selle tasunud enne avalduse esitamist (vt Riigilõivu määrad peakonsulaadis taotlemisel).

Esmakordsel Eesti isikut tõendava dokumendi taotlemisel peakonsulaadis palume esitada:

 • avaldus, mis on täidetud musta tindipliiatsiga, trükitähtedes, eesti või inglise keeles. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi;
 • Eesti kodaniku esmakordse dokumendi taotlemise lisaankeet;
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument, mis võib olla:
  • Eesti Vabariigi isikutunnistus või välispass, kaitseväetunnistus, kooli lõputunnistus (märkega „Eesti kodanik“), riigiametis töötamist tõendavad dokumendid vms;
  • perekonnakirjad. Kodakondsust tõendavaid dokumente on võimalik tellida otse Rahvusarhiivist või peakonsulaadi kaudu. Rohkem infot dokumentide tellimise kohta on võimalik saada siit: dokumendi tellimine.
 • kehtiv isikut tõendav fotoga dokument (üle 15aastate taotleja puhul teise kodakondsuse olemasolu korral teise kodakondsusjärgse riigi pass);
 • riigilõivu tasumise maksekinnitus, kui olete selle tasunud enne avalduse esitamist (vt. Riigilõivu määrad peakonsulaadis taotlemisel).

Pärast taotluse esitamist saatke üks värviline digitaalne dokumendifoto aadressile [email protected], kirjutades e-kirja teemareale oma ees- ja perenime ning isikukoodi (viimase puudumisel sünniaja). Nõudeid dokumendifotole vt Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

Peakonsulaadis fotosid teha ei saa, aga fotosid on võimalik teha nutitelefoniga. Palun vaadake nutitelefoniga foto tegemise juhiseid Politsei- ja Piirivalveameti videoklipist. Selfie ei vasta nõuetele.

Kõik dokumendid, mis on välja antud Ameerika Ühendriikides (nt. sünnitunnistus, abielutunnistus jne), tuleb varustada osariigi sekretäri juures apostilliga. Apostill on tunnistus, mis kinnitab dokumendi väljastanud isiku allkirja ja pitsati ehtsust. Rohkem teavet apostilli taotlemisest Ameerika Ühendriikides, leiab siit. Teistes riikides välja antud dokumendid võivad vajada legaliseerimist. Rohkem infot leiab siit.

Kellele väljastatakse isikut tõendavad dokumendid?

 • isiklikult taotlejale või dokumendi taotlemisel taotleja poolt volitatud esindajale
 • alla 15aastase lapse dokumendi võib vastu võtta üks lapse vanematest või lapse seaduslik esindaja.