Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine Ameerika Ühendriikides

Välismaal saab Eesti passi ja ID-kaarti taotleda

 • iseteeninduses
 • posti teel otse Politsei ja Piirivalveametist (taotlus koos lisadokumentidega saata Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt 139, Tallinn 15060, Estonia)
 • Eesti välisesinduses

NB! 06.01.2020 jõustus uus riigilõivuseadus, millega kehtestati riigilõivu erinevad määrad isikut tõendavate dokumentide taotlemisele iseteeninduses, posti teel ja välisesinduses.

Oluliselt soodsam on taotleda Eesti passi ja ID-kaarti iseteenindusest või posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametist. Info iseteeninduses ja posti teel taotlemise korral tasutava riigilõivu kohta on leitav siit.

Politsei- ja Piirivalveametist saate uusi dokumente taotleda juhul, kui dokumendi taotlemisel ei ole vaja anda sõrmejälgi:

 •  Kui soovite taotleda ainult ID-kaarti, saate taotluse esitada iseteeninduses või saata posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametile.
 • Kui soovite taotleda passi alla 12aastasele lapsele, saate taotluse esitada iseteeninduses või saata posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametile. NB! Kui Rahvastikuregistris puudub info lapse ja vanema suhte kohta, siis iseteeninduses lapsele dokumenti taotleda ei saa.
 • Kui Teie eelmise passi väljastamisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 6 aastat, saate taotluse esitada iseteeninduses või saata posti teel otse Politsei – ja Piirivalveametile.

Millal on reisidokumentide tellimiseks  vajalik broneerida aeg ja tulla isiklikult peakonsulaati?

 • Kui taotlete passi esmakordselt.
 • Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud rohkem kui 6 aastat ja on vaja uuesti anda sõrmejäljed.
 • Kui taotlete passi lapsele, kes on 12aastane või vanem.
 • Kui soovite dokumendi kättesaamiseks teha volituse kellelegi teisele. Volitus tuleb esitada koos dokumenditaotlusega.

Peakonsulaadis dokumenditaotluse esitamiseks tuleb alati eelnevalt broneerida aeg internetis.

Eesti passi taotlemisel peakonsulaadis  palume esitada:

 • avaldus, mis on täidetud musta tindipliiatsiga, eesti või inglise keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi. Juhis avalduse täitmiseks.
 • üks värviline digitaalne dokumendi foto, nõudeid dokumendifotole vt. Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. Digitaalne dokumendifoto saatke peale välisesindusele taotluse esitamist  aadressil ppa@politsei.ee, kirjutades e-kirja teemareale oma ees- ja perenime ning isikukoodi (viimase puudumisel sünniaja).  Peakonsulaadis fotosid teha ei saa.
 • isikut tõendav fotoga dokument.
 • kui taotleja isikuandmed on muutunud, tuleb esitada lisaks andmete muutumist tõendav dokument.
 • riigilõiv (vt Riigilõivu määrad peakonsulaadis taotlemisel).

Esmakordsel passi taotlemisel peakonsulaadis palume esitada:

 • Avaldus, mis on täidetud musta tindipliiatsiga, eesti või inglise keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi. Juhis avalduse täitmiseks.
 • Eesti kodaniku esmakordse dokumendi taotlemise lisaankeet.
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument
  • Eesti Vabariigi isikutunnistus ja välispass;  kaitseväetunnistus;  kooli lõputunnistus (märkega Eesti kodanik);  riigiametis töötamist tõendavad dokumendid vms.
  • perekonnakirjad. Kodakondsust tõendavaid dokumente on võimalik tellida otse Rahvusarhiivist või peakonsulaadi kaudu. Lähemat infot dokumentide tellimise kohta on võimalik saada peakonsulaadi alamlehelt: dokumendi tellimine.

Esmakordsel passi taotlemisel lapsele peakonsulaadis palume esitada:

 • Avaldus, mis on täidetud musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti või inglise keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi. Juhis avalduse täitmiseks.
 • Eesti kodaniku esmakordse dokumendi taotlemise lisaankeet.
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument. Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:
  • lapsevanema Eesti kodaniku pass või ID-kaart
  • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus).
 • üks värviline digitaalne dokumendi foto, nõudeid dokumendifotole vt. Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. Digitaalne dokumendifoto saatke peale välisesindusele taotluse esitamist  aadressil ppa@politsei.ee, kirjutades e-kirja teemareale oma ees- ja perenime ning isikukoodi (viimase puudumisel sünniaja).  Peakonsulaadis fotosid teha ei saa.
 • isikut tõendav fotoga dokument.
 • lapse teise vanema kirjalik nõusolek ning kui teine lapsevanem ei ole kaasas, siis tema passi koopia.
 • lapse sünnitunnistus mõlema vanema nimega.
 • riigilõiv (vt. Riigilõivu määrad peakonsulaadis taotlemisel).

Kõik dokumendid, mis on välja antud Ameerika Ühendriikides (näit. sünnitunnistus, abielutunnistus jne), tuleb varustada osariigi sekretäri juures apostilligaApostill on tunnistus, mis kinnitab dokumendi väljastanud isiku allkirja ja pitsati ehtsust. Rohkem infot apostilli taotlemisest Ameerika Ühendriikides, leiab siit

Pass väljastatakse isiklikult taotlejale või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale.

(täpsem info leitav Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt).

Alla 15-aastase lapse dokumendi võib vastu võtta üks lapse vanematest või lapse seaduslik esindaja.