Dokumentide kinnitamine

Ametlik kinnitamine

Konsul kinnitab ametlikult isiku allkirja, ärakirja, väljatrüki või väljavõtte õigsust:

  • allkirja õigsuse kinnitamisel tuleb allkiri anda või omaks võtta konsuli juuresolekul;
  • ärakirja, väljavõtte või väljatrüki kinnitamiseks peab konsulile esitama originaali.

Toiming tehakse haldusmenetluse seaduse kohaselt – st kinnitatakse Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse dokumendi ärakiri, väljavõte või väljatrükk ja dokumendil olev allkiri, kui see esitatakse Eesti haldusorganile (riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutusele).
Toiming on riigilõivuvaba.